Check-in

Check-in

Web Check-in

Je možné urobiť už 36 hodín pred odletom a 1 hodinu do odletu a to nasledovne :

  • Vyber si svoje miesto na sedenie na základe online mapky sedadiel podľa letu
  • Môžete vybrať aj miesta pre svojich spolucestujúcich
  • Následne si môžte svoju letenku vytlačiť
  • Stiahnuť si letenku do vášho telefónu

Ak máte iba príručnú batožinu a web check-in urobený, môžte prejsť rovno ku kontrole a následne ku odletovej bráne. Ak máte batožinu do podbalubia , prejdite ku „Baggage Drop off“ a odovzdajte ju na prepážke terminálu 3

Self service check-in kiosk

Ak sa chcete vyhnúť dlhým radám , môžte využiť samoobslužné kiosky na check-in a vytlačiť si palubnú vstupenku tu. Jediné co potrebujete je čislo pasu , môžete si vybrať až 3 susediace miesta pre svojich spolucestujúcich

Ak cestujete iba s príručnou batožinou môžete prejsť rovno ku kontrole. Ak máte batožinu do podpalubia prejdite ku „Self Baggage Drop off“ a odovzdáte ju v nasledujúcich ktoroch:

  • Dáte batožinu na pás
  • Oskenujete svoju palubnú vstupenku ručným skenerom
  • Vezmete batožinový štítok z prístroja
  • Štítok na batožinu upevnite tak ako je to na obrazovke
  • Vezmite si potvrdenku

Check-in pri odbavovacom pulte

Check in pri odbavovacom pulte vám urobí zamestnanec Austrianu. Budete potrebovať pas . Výtlačí vám letenku a odovzdáte batožinu do podpalubia. Po obdržaní letenky prejdete kontrolou a potom už čakáte v odletovej hale .

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed

Nav Mode